Świeca siedmiodniowa
IX. Święta Magdaleno Zofio Barat, która masz przybliżyc ludziom żywe Świętych Obcowanie i przygotowac nową, trzecią Epokę Ducha Świętego, która nadchodzi (wg objawień Fulli Horak), wraz ze wszystkimi świętymi Dziewicami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
X. Święci Archaniołowie Michale i Gabrielu, Książęta Niebiańscy i Stróże Maryi (wg objawień danych czcigodnej Marii z Agredy), wraz z naszymi Aniołami Stróżami i wszystkimi świętymi Aniołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji całkowitego odwrócenia zła pod każdą postacią od mojej siostry Teresy. W imię Jezusa Chrystusa . Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o poprawę zdrowia i bytu materialnego dla rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
aby Polska zajęła się własnym krajem - narodem, który żyje w nędzy, swoimi długami, a nie długami Ukrainy, aby nie płaciła Ukrainie ani grosza i nie przyjmowała tak chętnie ukraińców na teren Polski. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy zginęli podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wymordowanych księży i wiernych świeckich w kościołach rzymskokatolickich na Wołyniu przez ukraińców... Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Bronisławy Bednarz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę z godnymi zarobkami, poprawę bytu materialnego i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także dobre i mądre decyzje życiowe, dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed szatanem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza, Matko Fatimska, proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła pod każdą postacią klątwy jakie na nas zostało rzucone i rzucane. Spraw, aby te działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza,Matko Fatimska, proszę uproś u Swego Syna, aby Dobry Bóg pozwolił dalej żyć mojej siostrze Teresie i mamie Mariannie, proszę i błagam o pozostawienie ich przy życiu i zdrowiu. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed szatanem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę dla Polski i polaków o łaskę: zdrowia, mądrości,poprawy bytu materialnego i zmian jakie powinny zajść w naszej Ojczyźnie,aby było dobrze dla Polski,polaków, żeby było normalnie, zgodnie z przykazaniami i konstytucją.Aby Polska była wolna, niepodległa,niezależna,ważna i szanowana. A Polską rządzili prawdziwi patrioci tacy jak Józef Piłsudski.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane.Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Polaków pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich na wschodnich Kresach II Rzeczpospolitej Polskiej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii i Józefa Nowakowskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, proszę Cię miej w swojej opiece całą moją rodzinę i mnie. Obdarz nas zdrowiem, pracą i wszelkimi potrzebnymi łaskami.Oddal od nas zło i niebezpieczeństwa. Prowadź nas bezpiecznymi drogami.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Powstańców Warszawskich. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, ludobójstwie dokonanym przez ukraińców! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę , aby Polacy pamiętali i nigdy nie zapomnieli, że większość ofiar banderowców z OUN-UPA zginęła w tak straszliwych okolicznościach i z zastosowaniem tak wymyślnych tortur, przede wszystkim fizycznych, a niekiedy i psychicznych, że cywilizowany człowiek XX w. nie może tego pojąć i w to uwierzyć. Oprawcy OUN-UPA zabijali z chęci i potrzeby zabijania, aby drwić i rozkoszować się bestialskim okrucieństwem swoim, aby upajać się widokiem tortur, męczarnią zarówno dorosłych jak i dzieci oraz rozpaczą bezbronnych ofiar. Metod pozbawiania życia (niejako oficjalnych, spisanych w instrukcjach, których uczono na - o zgrozo - szkoleniach) było ponad sto. Nie chodziło tylko, żeby zabijać, ale żeby pozbawić życia polskich dzieci, kobiet i mężczyzn w najwymyślniejszych męczarniach. Znany rosyjski literat Aleksander Sołżenicyn wymienił ponad 50 metod tortur stosowanych w śledztwie przez NKWD np. zdejmowanie paznokci czy przypalanie ciała rozpalonym papierosem. Członkowie OUN-UPA - banderowcy prześcignęli znacznie NKWD stosując o wiele liczebniejsze i okrutniejsze rodzaje tortur wobec Polaków. A wszystko to ukraińcy z największą przyjemnością robili. PAMIĘTAJMY !!!! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Ojczyznę Wolną Racz przywrócić Panie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o zachowanie Kościoła w Polsce. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę o Dary Ducha Świętego i nawrócenie dla mojej córki Doroty.Wyrwij ją ze szponów szatana w imię Jezusa Chrystusa.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza, Matko Fatimska, proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła pod każdą postacią klątwy jakie na nas zostało rzucone i rzucane. Spraw, aby te działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić. Amen.
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się proszę w intencji zadośćuczynienia za grzechy moich przodków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
O opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Arka i Jadzi oraz Marka.
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji Anny i Józefa, o pojednanie się i wzajemne przebaczenie sobie
katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Za moją babcię M. Z. o wiarę katolicka i zdrowie
Łukasz
 

Świeca siedmiodniowa
Prosze o modlitwe o zdrowie blogoslawienstwo Boze opieke Matki Bozej i Dworu Niebieskiego w intencji mojego malzenstwa i rodziny-Jezu Ufam Tobie!
Anita
 

Świeca siedmiodniowa
Mateńko Najukochańsza proszę Cie o zdrowie dla mnie,mężowi, mamie ,bratu,Boże Błogosławieństwo,oraz nawrócenie w Kościół Święty brata.Monika
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża z Fatimy, proszę uczyń cud i pomóż proszę całym sercem, proszę oręduj za mną w sprawie zdrowia bo jest słabo... by podejrzenia guza nadnerczy nie potwierdziły się prosze o uzdrowienie dla siebie i Tomka i proszę w intencji w sercu, którą dobrze znasz, proszę wyproś \"Cud Kany\" i wino miłości małżeńskiej z Tomkiem, tak bardzo Tomka kocham Mateczko, proszę proś za nami o Boże błogosławieństwo, o miłość, małżeństwo i rodzicielstwo i zdrowe dzieci z Tomkiem oraz o uzdrowienie naszych ciał i stabilne zatrudnienie dla nas dwojga proszę, ufając w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo Mateczko Kochana z Fatimy. Proszę Matko Boża Fatimska módl się za nami! Kocham Cię Mateczko! Proszę Święty Janie Pawle II módl się za nami razem z Matką Bożą Fatimską, która cudem życie Ci ocaliła. Bardzo Was kocham Kochana Matko Boża z Fatimy i Święty Janie Pawle II proszę módlcie się za nami. Marta.
Marta
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę w intencji córki Kingi o lepsze relacje z rówieśnikami ,dar pokoju serca i dobre wyniki w nauce.
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
O całkowite uzdrowienie mojej tarczycy.
Stokrotka
 

Świeca trzydziestodniowa
Prosze Pana Boga pokornie o stala prace i zdrowie, o zdrowie moich rodzicow i siosty, za dzieci moje Joanne i Jacka, aby zyli zgodnie z wiara, za moja przyjaciolke Joanne i jej syna Kevina, aby Joanna wychowywala swojego syna w prawdziewj milosci, a jej syn aby zaczal milowac swojego blizniego, sie nawrocil i zyl uczciwie. Prosze rowniez o nawrocenie calej mojej rodziny i uwolnil moja rodzine od nalogow.
Andrzej
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Matko, Królowo Świata. Dziękuję za łaskę jaką otrzymałem do tej pory. Z całego serca proszę Cię Święta Pani o błogosławieństwo, szczęście, radość, pomyślność, dobrą pracę, zdrowie i ogólne zadowolenie z życia. Proszę Cię Święta Maryjo spraw by już wszystko było dobrze. :)
Dominik
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska,proszę Cię pokornie,otocz mnie i Dominikę swoją codzienną opieką.Proszę Cię Matko Najdroższa,natchnij dobrymi i świętymi myślami Dominikę aby wybaczyła mi wszystkie przykrości,które jej zadałem i udziel Maryjo nam tej łaski abyśmy z Dominiką żyli zawsze w zgodzie i dobrej przyjaźni.Dziękuję Ci Matko Niebieska i serdecznie pozdrawiam.
Szczepan
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża. Proszę o miłość i zgodę oraz pokorę w mojej rodzinie. Dorota, Marek i Michał.
Dorota
 

Świeca siedmiodniowa
o miłość żony do mnie i polepszenie sytuacji finansowej
Dariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwy w intencjach Matki Bożej, papieża,Instytutu im.Ks. Piotra Skargi w Krakowie,za kapłanów,za prześladowanych Chrześcijan,za Putina,za dusze w czyśćcu cierpiące
Zofia
 

Świeca siedmiodniowa
O pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz pokój na świecie.
Stokrotka
 

Świeca siedmiodniowa
O nawrócenie mojej rodziny na łono Kościoła, uwolnienie ich od grzechu niewiary.
Stokrotka
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji realnego zatrzymania ludobójstwa i wszelkich form prześladowań, których ofiarami jest chrześcijańska społeczność.
Stokrotka
 

Świeca siedmiodniowa
O rozwiązanie mojego życiowego węzła, wiadomego Panu.
Stokrotka
 

Świeca siedmiodniowa
Módlmy się o ponowne rozpowszechnienie się NABOŻEŃSTWA NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA według zaleceń Pana Jezusa podanych francuskiej mistyczce Gabrieli Bossis w dniu 3 września 1940 r.: \\\" - W poniedziałek: żyj w miłości Ducha Świętego, prosząc Go o miłośc. To On jest sprawcą świętości. - We wtorek: bądź z Królową Aniołów i z aniołami: wynagradzaj za swoje winy i za winy innych. - W środę: ze świętym Józefem. Zapożyczaj odeń jego życie wewnętrzne. - W czwartek: bądź małą hostią razem ze Mną. Bądź hostią, która śpiewa. Jak skąpiec - szukaj okazji do małych ofiar, które cię będą odnawiac w stanie hostii. - W piątek: bądź cała oddana memu sercu. Piątek, który był dla Mnie wielkim cierpieniem, niech będzie dla ciebie wielkim ukojeniem. - W sobotę: nie jesteś sama, towarzyszy ci moja Matka. Wzbudzaj w sobie Jej miłośc. - W niedzielę: wznieś się na łono Trójcy Świętej, jak ziarnko kadzidła, w czystym uwielbieniu. Czyń tak, mała duszyczko.\\\" (Jest to cytat ze str. 269-270 tomu I książki Gabrieli Bossis \\\"On i ja\\\" wydanej w roku 2008 przez wydawnictwo Michalineum \\\"za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej Nr 6744/K/86 z dnia 10 X 1986 r.\\\").
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Módlmy się, aby upowszechniło się znane kiedyś NABOŻEŃSTWO NA KAŻDY DZIEŃ TYGODNIA. Oto cytat z przedwojennej książeczki do nabożeństwa pt. \\\"Zdrowaś Marya\\\" wydanej w roku 1927 w Wilnie \\\"nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego\\\", posiadającej IMPRIMATUR biskupa pomocniczego wileńskiego Kazimierza Michalkiewicza z dnia 13 maja 1927: \\\"Jest zwyczaj pobożny i uświęcony przeznaczenia każdego dnia w tygodniu szczególnemu nabożeństwu, jako to: NIEDZIELI - nabożeństwu do Trójcy Przenajświętszej i Opatrzności Boskiej. PONIEDZIAŁKU - nabożeństwu do Ducha Świętego. WTORKU - nabożeństwu do świętych Aniołów Bożych. ŚRODY - nabożeństwu za dusze wiernych zmarłych. CZWARTKU - nabożeństwu o Przenajświętszym Sakramencie. PIĄTKU - nabożeństwu o Męce Pańskiej. SOBOTY - nabożeństwu do Najświętszej Panny Maryi.\\\"
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o modlitwę w sprawie zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Agnieszkę przed Piotrem G.Uratuj ją i uwolnij od niego, wydrzyj ze szponów szatana.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed złem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Rotmistrza PILECKIEGO oraz, aby wreszcie odnaleziono jego szczątki i godnie pochowano z honorami. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o spokój duszy dla ś.p. Polaków wymordowanych przez ukraińców pod sztandarem czerwono- czarnym. Ludobójstwie dokonanym przez bandy UPA i miejscową ludność ukraińską na Polakach oraz na innej narodowości. Pamiętajmy co ukraińcy robili i jak bestialsko barbarzyńsko mordowali ... Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza weź pod swoja opiekę Polskę nie pozwól na to , aby na Ukrainie zwyciężyła partia pod sztandarem czerwono-czarnym.Nie pozwól aby znowu ukraińcy mordowali Polaków.Spraw, upraszając swego Syna Jezusa Chrystusa, aby ukraińcy opuścili Polskę . Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o spokój duszy ś.p. żołnierzy III Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarneckiego poległych w obronie Hajnówki i okolic 17 września 1939 roku.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o spokój duszy ś.p. żołnierzy III Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarneckiego poległych w obronie Hajnówki i okolic 17 września 1939 roku.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji zadośćuczynienia za grzechy moich przodków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza, Matko Fatimska, proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła pod każdą postacią klątwy jakie na nas zostało rzucone i rzucane. Spraw, aby te działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Czyż i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
w intencji zakończenia znajomości Agnieszki z Piotrem. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Jana Wolskiego i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się proszę w intencji zadośćuczynienia za grzechy moich przodków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Romana Białka i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich Polaków wymordowanych przez miejscową ludność ukraińską jak i przez bandy ukraińskie UPA. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Matko ratuj nasze Lasy Państwowe, nie pozwól ich zniszczyć,tak jak wszystko zniszczono co polskie, proszę o zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p.Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o zakończenie konfliktu i spokój na Ukrainie Ciebie Matko Najświętsza prosimy, aby przestała przelewać się krew i pozwoliła ludziom na spokojne życie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed szatanem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana w imię Jezusa Chrystusa.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, proszę pomóż mojej córce zdać wszystkie egzaminy i obronić pracę licencjacką. Obdarz ją zdrowiem, pracą i życzliwymi ludźmi.Prowadź ją bezpiecznie przez życie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Wszystkich, którzy zginęli podczas Pierwszej i Drugiej wojny światowej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ofiar zbrodni wołyńskiej - ludobójstwa dokonanego przez ukraińców w miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej: wołyńskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego, w których dokonano masowych mordów w latach 1942-1947. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę,odmianę ludzi,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Gdaniec i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o intronizacje Jezusa Chrystusa na króla Polski Proszę o modlitwę za Ojczyznę, aby odzyskała swoją suwerenność polityczną ,aby ludzi którzy dbają o bezpieczeństwo państwa przestali być marionetką w rękach wschodu...i zachodu ... Proszę o modlitwę za Wojsko Polskie aby było dobrze kierowane zwłaszcza Wojska Specjalne. Proszę o modlitwę za Papieża Franciszka,Papieża Benedykta jak i Episkopat Polski, aby dobrze kierowali wiernymi. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami pod każdą postacią. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Henryka Wolskiego i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
O zdrwie duszy i ciała o siłę do walik z nałogiem oraz choć odrbinę szczę scia w życiu doczesnym
Mirosław
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, proszę pomóż mojej córce zdać wszystkie egzaminy i obronić pracę licencjacką. Obdarz ją zdrowiem, pracą i życzliwymi ludźmi.Prowadź ją bezpiecznie przez życie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę , aby Polacy pamiętali i nigdy nie zapomnieli, że większość ofiar banderowców z OUN-UPA zginęła w tak straszliwych okolicznościach i z zastosowaniem tak wymyślnych tortur, przede wszystkim fizycznych, a niekiedy i psychicznych, że cywilizowany człowiek XX w. nie może tego pojąć i w to uwierzyć. Oprawcy OUN-UPA zabijali z chęci i potrzeby zabijania, aby drwić i rozkoszować się bestialskim okrucieństwem swoim, aby upajać się widokiem tortur, męczarnią zarówno dorosłych jak i dzieci oraz rozpaczą bezbronnych ofiar. Metod pozbawiania życia (niejako oficjalnych, spisanych w instrukcjach, których uczono na - o zgrozo - szkoleniach) było ponad sto. Nie chodziło tylko, żeby zabijać, ale żeby pozbawić życia polskich dzieci, kobiet i mężczyzn w najwymyślniejszych męczarniach. Znany rosyjski literat Aleksander Sołżenicyn wymienił ponad 50 metod tortur stosowanych w śledztwie przez NKWD np. zdejmowanie paznokci czy przypalanie ciała rozpalonym papierosem. Członkowie OUN-UPA - banderowcy prześcignęli znacznie NKWD stosując o wiele liczebniejsze i okrutniejsze rodzaje tortur wobec Polaków. A wszystko to ukraińcy z największą przyjemnością robili. PAMIĘTAJMY !!!! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich pomordowanych przez N K W D . Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed szatanem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana w imię Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza weź pod swoja opiekę Polskę nie pozwól na to , aby na Ukrainie zwyciężyła partia swoboda - Oleh Tiahnybok,który już wszedł do nowego rządu Ukrainy szef faszystowskiej, antypolskiej i antysemickiej partii Swoboda , która nawiązując do ideologii zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii wzywa m.in. do odebrania Polsce tzw. Zakierzoni, czyli Przemyśla, Sanoka, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa , Chełma i jeszcze innych 19 miast Polski. Nie pozwól na to w imię Jezusa Chrystusa Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza weź pod swoja opiekę Polskę nie pozwól na to , aby na Ukrainie zwyciężyła partia swoboda - Oleh Tiahnybok, szef faszystowskiej, antypolskiej i antysemickiej partii Swoboda, która nawiązując do ideologii zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii wzywa m.in. do odebrania Polsce tzw. Zakierzoni, czyli Przemyśla, Sanoka, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa , Chełma i innych 19 miast. Nie pozwól na to w imię Jezusa Chrystusa Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę o łaskę uzdrowienia dla córki Agnieszki, dziękuję za szczęśliwą operację,proszę o szczęśliwe zakończenie leczenia bez powikłań i całkowity powrót do zdrowia.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
w mojej intencji janusza grzesznika,mojej zony bozeny,karoliny,moich rodzicow antoniego i krystyny.zmarlych z mojej rodziny kossakowskich,szczukow,karwowskich,zmarlych br.szymona jankowskiego,ks.a.duczkowskiego
janusz
 

1 |
...
 78 |
 79 |
 80 |
 81 |
 82 |
 83 |
 84 |
 85 |
 86 |
...
 INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2015