Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy moich zmarłych przodków ze strony ojca i matki.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. żołnierzy, powstańców, cywilów i wszystkich, którzy przeciwstawili się niemieckiemu i rosyjskiemu okupantowi w II wojnie światowej. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o owocny czas Wielkiego Tygodnia dla mnie, o przyjęcie prawdy o mnie i Prawdy o Bogu, o głębokie wejście w Misterium Krzyża Chrystusa, o nawrócenia dla mnie.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o znalezienie dobrego męża dla mnie.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie, zgodę, Opiekę Bożą i Boże Błogosławieństwo dla całej Rodziny.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie, opiekę Bożą i potrzebne łaski dla mojego Taty.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Fatimska uproś Swego Syna Jezusa Chrystusa o to,aby Polska i polskie władze stanowczo reagowały na wchodzenie banderowców do rządu ukraińskiego. Powinniśmy protestować, powinniśmy ochładzać stosunki z nowym rządem ukraińskim, jeśli on będzie przyjmował ten pro banderowski kurs, który przyjmuje!. Uproś Swego Syna, aby Polska nie ingerowała w Ukrainę, aby rząd zajął się Polską Polakami i gospodarką Polski, a nie Ukrainy ! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, LUDOBÓJSTWIE dokonanym przez ukraińców!
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o to, aby Polacy nigdy nie zapomnieli o ukraińskich LUDOBÓJSTWACH, mordach okrutnych, torturach, które sprawiały im niesamowitą przyjemność i satysfakcję .Jeśli zapomnę o Nich, TY, Boże na Niebie, zapomnij o mnie. W hołdzie Polakom pomordowanym w latach 1943 - 1947 na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Także tym, którzy opuścili rodzinne strony uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk nacjonalistów ukraińskich OUN - UPA w 70 rocznicę tej wielkiej tragedii. Łuny nad Wołyniem, które pojawiły się 70 lat temu, wkrótce przeniosły się na Polesie, Podole i całe Kresy Wschodnie, czyli ziemie obejmujące m.in. ówczesne województwa: poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Wpis ten poświęcony jest Kresowianom i ich potomnym, jako testament pamięci. Zbrodnia ludobójstwa w Palikrowach,Zalesiu,Brodach, Hucie Pieniackiej, Niemiaczu, Czernicy, Podkamieniu i okolic w dniu 12 marca 1944 roku, banderowcy ukraińscy wymordowali polaków. Ponad jeszcze 1000 miejsc wymaga upamiętnienia.Wybaczać NIE znaczy ZAPOMNIEĆ!PAMIĘTAJMY! Bo historia lubi się powtarzać, a na Majdanie pojawiły się flagi czerwono-czarne i ludzie z widłami!A do nowego rządu ukraińskiego weszli banderowcy z partii svoboda- antypolskiej, neofaszystowskiej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o zniesienie cenzury w Polsce w mediach i prasie o to, aby wreszcie mówiono bezstronną PRAWDĘ.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę dla Polski i polaków o łaskę: zdrowia, mądrości,poprawy bytu materialnego i zmian jakie powinny zajść w naszej Ojczyźnie,aby było dobrze dla Polski, żeby było normalnie, zgodnie z przykazaniami i konstytucją.Aby Polska była wolna, niepodległa,niezależna,ważna i szanowana. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o intronizacje Jezusa Chrystusa na króla Polski Proszę o modlitwę za Ojczyznę, aby odzyskała swoją suwerenność polityczną ,aby ludzi którzy dbają o bezpieczeństwo państwa przestali być marionetką w rękach wschodu...i zachodu ... Proszę o modlitwę za Wojsko Polskie aby było dobrze kierowane zwłaszcza Wojska Specjalne. Proszę o modlitwę za Papieża Franciszka, Papieża Benedykta jak i Episkopat Polski, aby dobrze kierowali wiernymi. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska za Twoim wstawiennictwem uproś łaski dla mojej całej rodziny oraz zachowaj ją w zdrowiu i dostatku,, a żeby nie brakowało nam chleba powszedniego... Spraw aby moje córki otrzymały dobrych, uczciwych, mężów-o miłosiernych sercach, żeby to była prawdziwa bezinteresowna, czysta, uczciwa miłość i przyjaźń na całe życie, aby podejmowały przemyślane, mądre, słuszne i rozsądne decyzje.Proszę, aby dalej się kształciły.Daj im światłość umysłu oraz dary Ducha Świętego Święta Mario - Matko Boga módl się za Nami grzesznymi. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Bronisławy Bednarz i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Matko ratuj nasze Lasy Państwowe, nie pozwól ich zniszczyć,tak jak wszystko zniszczono co polskie, proszę o zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Czyż i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata.Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy dla ś.p.Wincentego Kołodzieja i wszystkich razem z nim pomordowanych 17 września 1943 roku w Hajnówce przez hitlerowców w odwecie za pomoc partyzantom.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich rolników, sadowników, producentów owoców i warzyw. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę dla Agnieszki o mądrość,zachowanie czystości,roztropność, ostrożność, uczciwość,uwolnienie się od Piotra i zakończenie z nim znajomości oraz stawianie Boga i rodziny ponad wszystko.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii i Józefa Nowakowskich i wszystkich z rodziny. Amen.
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny i Władysława Darskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. OFIAR ZBRODNI SMOLEŃSKIEJ. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Gdaniec i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Henryka Wolskiego i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego. Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Witolda PILECKIEGO rotmistrza, pośmiertnie awansowanego do stopnia pułkownika, aby wreszcie odnaleziono jego szczątki i godnie pochowano z honorami. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomyślne ukończenie trzeciego roku studiów Doroty, pomyślne ukończenie licencjatu oraz aby bez przeszkód dostała się na dzienne studia magisterskie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za zmarłego Ojca Tadeusza
Lucyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najswietsza Matko Boza prosze o modlitwe w imieniu mojej kolezanki Ewy, ktora cierpi z powodu odwrocenia sie jej corki Beaty. Prosze o modlitwe o to, zeby Beata zmienila swoje postepowanie w stosunku do rodzicow, z ktorymi juz przed 1,5 roku zerwala kontakt.Ale prosze takze o modlitwe za to, zeby Beaty Rodzice Ewa i Piotr okazali wiecej zrozumienia dla swojej corki i jej rodziny.
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo! Proszę Cię o zdrowie i stabilizację w pracy. Proszę o wsparcie na mojej drodze w zyciu. Maryjo proszę postaw na mojej drodze człowieka, który będzie mnie kochał i z którym bedę mogła założyć szczęśliwą rodzinę i urodzić dziecko. Prosze ześlij mi wiernego i opiekunczego towarzysza. Eliza
Eliza
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Najświętsza, proszę o modlitwe za dusze w czyśćcu cierpiące, proszę o ulgę dla nich i o to, aby szybko dostąpiły zbawienia. Prosze rowniez o modlitwe za wszystkich chorych i ciezko chorych na ziemii. Dziekuje jednoczesnie za wszystkie dostapione mi laski Boze, szczegolnie za modlitwy w intencji mojego syna Romana, ktorego sytuacja zyciowa dzieki tym modlom znacznie sie poprawila. Prosze o dalsze modly w jego intencji.
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Za koleżankę Anie, która ma zagrożoną ciążę. Matko Boza proszę o laske radości macieżyństwa dla Niej. Niech maleństwo w jej łonie dobrze się rozwija. Najukochańsza Matko w Tobie mam Nadzieje.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boze proszę o postawienie na mojej drodze i drodze mojej córki, ludzi dobrej woli, Bożych ludzi, z którymi wspólnie będziemy pracować na Chwałę Twoją. Oto sie módlmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen
wuerząca
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę o lot, którym będę leciała. Prowadź Boże wszystkich tych,którzy kierować będą tym samolotem a także obsługę naziemną. Również tych,którzy będą na mojej drodze miej w opiece.Proszę o owocny pobyt w Londynie i o bezpieczną drogę do domu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen
wierząca
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o pracę dla córki w imieniu Jezusa Chrystusa.Amen
wierzaca
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże, proszę Cię,pozwól uradować duszę Magdaleny, by zdobyła upragnioną pracę i mogła poprzez muzykę głosić słowo Twoje, idąc drogą, którą wyznaczyłeś dla niej; a także, by poznała odpowiedniego mężczyznę według woli Twojej, z którym wspólnie wysławiać będą Twoje Imię i wypełniać Twoje Słowa. O to się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen
wierzaca
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o szczególną modlitwę scalającą małżeństwo Wiktorii i Krzysztofa.\" Co Bóg złączył, niech człowiek nie waży się rozdzielać\"Proszę Panie Boże o mądrość dla małżonków i rozwiązanie konfliktu w sposób Boży. O to się módlmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen
wierząca
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o łaskę zdrowia i pracy dla Piotra
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Fatimska proszę cię o dar macierzyństwa,i o zdrowie.
Wiktoria
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę i wsparcie, Matko Boża Fatimska wysłuchaj mnie i pomóż mi i mojej rodzinie, uwolnij mego męża od złego wpływu jaki wywiera na nim jego kolega, przez tego mężczyznę rozpada się moje małżeństwo i cierpią moje dzieci.
Aneta
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o wspólną modlitwę za nawrócenie Grzegorza, by odnalazł prawdę i wrócił do narzeczonej.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
W intencji powodzenia w pisaniu pracy przez Magdę i Patryka
Patryk
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Wiktorii Kowalskiej i Zofii Myśliwej
Rafał
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękując za dar poczęcia, błagam Matko Przenajswietsza o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Marty i jej dziecka.
marta
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o modlitwę w intencji uzdrowienia z choroby ciała, uwolnienia od bólu i laski nawrócenia dla Janiny oraz o łaskę zdrowia i nawrócenia dla Władysława.
marta
 

Świeca siedmiodniowa
Panienko Najświętsza dziękuje za wszystko co dzisiaj się wydarzyło, dziękuje za pracę wiesz że uratowałaś mnie i moje dziecka dziękuje
Lilianna
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Aby jak najpowszechniej była znana i akceptowana przez wszystkich książka Anny Dąmbskiej \"Bóg zaprasza do przyjaźni\" wydana przez Michalineum z kościelnym pozwoleniem druku (IMPRIMI POTEST Przełożonego Generalnego Michalitów z dnia 9 stycznia 2012 roku), zawierająca objawione z Nieba słowa Boże skierowane do wszystkich, którzy je zechcą przyjąc do serca, np. takie: 1.\"Im gorzej jest z wami, tym bardziej spieszę wam z pomocą - teraz przez moje słowa, które są obietnicą i rękojmią objęcia opieką tych, którzy Mi zawierzą.\" (z rozdz. 12). 2.\"Nikt nie jest Mi zbędny. Z każdym z was współpracowac pragnę wedle jego zamiłowania i umiejętności i wedle mojej mocy.\" (z rozdz. 45). 3.\"(...) jestem wieczystym Ojcem, kochającym, łagodnym, wyrozumiałym, opiekuńczym, wciąż was szczodrze obdarowującym, dbającym o wasz właściwy rozwój, przede wszystkim duchowy.\" (z rozdz. 50). 4.\"Od waszego stosunku do siebie wzajem zależec będzie moja pomoc dla was.\" (z rozdz. 25). 5.\"(...) nie żądam od was nic nadzwyczajnego ani niemożliwego.\" (z rozdz. 21). 6.\"Zło jest zawsze krótkowzroczne. W swoich planach liczy tylko na doraźne korzyści.\" (z rozdz. 33). 7.\"Otaczają was ludzie poranieni, którzy w następstwie odniesionych ran sami ranią innych.\" (z rozdz. 36). 8.\"Kościół mój, Matka wasza, przez całe życie usiłuje was kierowac na moje drogi.\" (z rozdz. 11).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
\"Błagam Ciebie MARYJO, moja królowo o wyleczenie z choroby nowotworowej mojej najdroższej Mamusi\".
Dariusz
 

Świeca siedmiodniowa
o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomyślne ukończenie trzeciego roku studiów Doroty, pomyślne ukończenie licencjatu oraz aby bez przeszkód dostała się na dzienne studia magisterskie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego. Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Gdaniec i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Henryka Wolskiego i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. OFIAR ZBRODNI SMOLEŃSKIEJ. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Witolda PILECKIEGO rotmistrza, pośmiertnie awansowanego do stopnia pułkownika, aby wreszcie odnaleziono jego szczątki i godnie pochowano z honorami. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny i Władysława Darskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii i Józefa Nowakowskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Gdaniec i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się za tych, którzy nas prześladują, aby zmądrzeli i przestali to robić. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich leśników i Lasów Państwowych. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich patriotów. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, proszę weź wszystkie troski i zmartwienia polskich rolników.Jezu ufam Tobie.Amen .
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie moje troski i zmartwienia. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza, Matko Fatimska, proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła klątwy jakie na nas zostało rzucone i rzucane. Spraw, aby te działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę dla Agnieszki o mądrość,zachowanie czystości,roztropność, ostrożność, uczciwość,uwolnienie się od Piotra i zakończenie z nim znajomości oraz stawianie Boga i rodziny ponad wszystko.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić w imię Jezusa Chrystusa Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich rolników, sadowników, producentów owoców i warzyw. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o spokój duszy ś.p. żołnierzy III Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarneckiego poległych w obronie Hajnówki i okolic 17 września 1939 roku.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Maryi proszę o błogosławieństwo dla Oli i Kasi w czasie ciąży, o nawrócenie dla Kasi, o zdrowie dla Taty,o łaske rekolekcji dla Mamy, o odważne podejmowanie wyzwań w pracy dla mnie, o dar wiary dla osób pracujących w SCEK.
JOANNA
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo Matko Boża Miłosierdzia proszę Cię o Twoją litość i miłosierdzie dla mojej rodziny w bardzo ciężkim doświadczeniu. Błagam Cię Maryjo Królowo Różańca Świętego wstawiaj się za nami u Twego Syna i wyproś nam potrzebne łaski. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Och Jezu, oddaję się Tobie, Ty się tym zajmij.
Przemek
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy moich zmarłych przodków ze strony ojca i matki.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo Najświętsza, proszę Cię o wstawiennictwo u Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, w intencjach które noszę w sercu. Resztkami sił błagam, uproś mi Ukochana Maryjo, zmianę mojej krytycznej sytuacji materialnej na lepszą, o wygraną o ktorą proszę, o wyjście z depresji, w której jestem. Błagam o to, bym odnalazła swoje miejsce na świecie, abym wiedziała gdzie pójść, co robić dalej w życiu, o dobrą,rozwijającą mnie pracę. O opiekę nade mną i moimi dziećmi, o cierpliwość, wytrwanie w trudnych chwilach, o dobrą miłość. Dziękuję za wszelkie, dotychczasowe, Twoje łaski Matko Najświętsza. Amen. Jezu Ufam Tobie
Ludmiła
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Henryka Wolskiego i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy dla ś.p.Wincentego Kołodzieja i wszystkich razem z nim pomordowanych 17 września 1943 roku w Hajnówce przez hitlerowców w odwecie za pomoc partyzantom.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Barbara
 

1 |
...
 78 |
 79 |
 80 |
 81 |
 82 |
 83 |
 84 |
 85 |
 86 |
...
 INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2014