Świeca siedmiodniowa
Matko Fatimska miej w opiece rodzinę Patryka,czuwaj Matko Ukochana nad tymi dziećmi,obdarzaj potrzebnymi łaskami.
Elzbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję Ci moja Pani za wszystkie łaski ktore otrzymałam i otrzymoje, ja i moja rodzina.
agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Panienko Najświętsza proszę o pomyślne rozwiązanie problemów z pracą, rozwiązania moich trudnych spraw błagam Matko Boża
LILIANNA
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Mateczko! Przepraszam Cię za wszystko to, co było złe z mojej strony, dziękuję za wszystkie dotychczasowe otrzymane łaski, proszę Cię opiekuj się moimi bliskimi (Ty wiesz o kogo chodzi),moimi przyjaciółmi, znajomymi i nieprzyjaciółmi. Daj łaskę wiary, nadziei, miłości i nawrócenia wiadomym Ci osobom. Pozwól proszę przeżyć Święta Zmartwychwstania Twojego Ukochanego Syna blisko Was. Twoja czcicielka Teresa.
Teresa
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno dziękuję i proszę o zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski dla moich najbliższych i dla mnie.
Halina
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomoc w odnalezieniu mojej własnej drogi życiowej.
Izabela
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się za Jana Pawła II tak jak o to prosił kiedy jeszcze żył . Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy zginęli podczas wojen na świecie..Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Czyż i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Bronisławy Bednarz i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Gdaniec i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii Nowakowskiej i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Darskiej i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marianny Białek i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny Rodziewicz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki Kołodziej i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Julii Wolskiej i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża, proszę Cię o wstawiennictwo we wszelkich moich intencjach miłych Bogu, które noszę w sercu oraz dziękuję za dotychczasową pomoc. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska za Twoim wstawiennictwem uproś łaski dla mojej całej rodziny oraz zachowaj ją w zdrowiu i dostatku,, a żeby nie brakowało nam chleba powszedniego... Spraw aby moje córki otrzymały dobrych, uczciwych, mężów-o miłosiernych sercach, żeby to była prawdziwa bezinteresowna, czysta, uczciwa miłość i przyjaźń na całe życie, aby podejmowały przemyślane, mądre, słuszne i rozsądne decyzje.Proszę, aby dalej się kształciły.Daj im światłość umysłu oraz dary Ducha Świętego Święta Mario - Matko Boga módl się za Nami grzesznymi. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Matko ratuj nasze Lasy Państwowe, nie pozwól ich zniszczyć,tak jak wszystko zniszczono co polskie, proszę o zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska za Twoim wstawiennictwem uproś łaski dla mojej całej rodziny oraz zachowaj ją w zdrowiu i dostatku,, a żeby nie brakowało nam chleba powszedniego... Spraw aby moje córki otrzymały dobrych, uczciwych, mężów-o miłosiernych sercach, żeby to była prawdziwa bezinteresowna, czysta, uczciwa miłość i przyjaźń na całe życie, aby podejmowały przemyślane, mądre, słuszne i rozsądne decyzje.Proszę, aby dalej się kształciły.Daj im światłość umysłu oraz dary Ducha Świętego Święta Mario - Matko Boga módl się za Nami grzesznymi. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia mojej córki Agnieszki. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia mojej córki Doroty. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o intronizacje Jezusa Chrystusa na króla Polski Proszę o modlitwę za Ojczyznę, aby odzyskała swoją suwerenność polityczną ,aby ludzi którzy dbają o bezpieczeństwo państwa przestali być marionetką w rękach wschodu...i zachodu ... Proszę o modlitwę za Wojsko Polskie aby było dobrze kierowane zwłaszcza Wojska Specjalne. Proszę o modlitwę za Papieża Franciszka, Papieża Benedykta jak i Episkopat Polski, aby dobrze kierowali wiernymi. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie moje troski i zmartwienia.Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę dla Polski i polaków o łaskę: zdrowia, mądrości,poprawy bytu materialnego i zmian jakie powinny zajść w naszej Ojczyźnie,aby było dobrze dla Polski, żeby było normalnie, zgodnie z przykazaniami i konstytucją.Aby Polska była wolna, niepodległa,niezależna,ważna i szanowana. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o siłę do niesienia mojego krzyża.
Wojciech
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
Wiktor
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana Matko nasza , Maryjo Najswietsza jakze serdecznie dziekuję Tobie za szczesliwa operacje i za kazdą zyczliwą osobę ktorą mi dałaś. Proszę naucz mnie kochac jeszcze bardziej Twojego Syna i bym byla lepszym człowiekiem. Ulituj sie nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Kocham Cie Królowo Najświętsza.
Arletta
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o zniesienie cenzury w Polsce w mediach i prasie o PRAWDĘ.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
W roku 2014 - ogłoszonym przez Sejm RP rokiem św. Jana z Dukli - módlmy się do niego i do pozostałych świętych krakowskich, których nasz wybitny historyk Feliks Koneczny zalicza do \"złotego okresu świętości w Krakowie\" (trwającego od schyłku wieku XIV do początków wieku XVI), aby wybłagali Polsce nowy Złoty Wiek: 1. Św. Królowo Jadwigo, odnowicielko Akademii Krakowskiej, matko chrzestna Litwy, dynastii Jagiellonów w Polsce i polskiego Złotego Wieku, módl się za nami. 2. Św. Kazimierzu, Patronie Polski i Litwy, chlubo rodu Jagiellonów, módl się za nami. 3. Św. Janie z Dukli, Patronie sił zbrojnych pierwszej Rzeczypospolitej, Patronie obecnego roku 2014 w Polsce, módl się za nami. 4. Św. Janie Kanty, Patronie profesorów i studentów, główny Patronie Archidiecezji krakowskiej, módl się za nami. 5. Bł. Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami. 6. Św. Szymonie z Lipnicy, bohaterze chrześcijańskiego miłosierdzia, módl się za nami. 7. Św. Stanisławie Kazimierczyku, duszpasterzu krakowski, módl się za nami. 8. Krakowscy XV-wieczni kandydaci na ołtarze: Sł. B. Świętosławie Milczący, Sł. B. Michale Giedroyciu i Sł. B. Izajaszu Bonerze, módlcie się za nami. 9. Wszyscy święci krakowscy SZCZĘŚLIWEGO WIEKU KRAKOWA (łac. \"felix saeculum Cracoviae\"), módlcie się za nami. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Artura.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich z rodziny Bader.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Mieczysława Wierzejskiego i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. pani Mirek i wszystkich z rodziny .Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Jana Wolskiego i wszystkich z rodziny .Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Zofii Janusz i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o Dary Ducha Świętego i nawrócenie dla mojej córki Doroty.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Romana Białka i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
spokój duszy ś.p. Jana Kuca i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Stefanii, Jerzego, Ireneusza Lorków i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego Syna, a przez chrzest staliśmy się świątyniami Ducha Świętego. Uproś nam siłę woli, byśmy tej godności w sobie strzegli, broniąc się przed złem. W Tobie, Święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Patrona. Ty prowadzisz zbawionych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga Pokoju, aby zniweczył władzę szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o to, aby Polacy nigdy nie zapomnieli o ukraińskich LUDOBÓJSTWACH, mordach okrutnych, torturach, które sprawiały im niesamowitą przyjemność i satysfakcję .Jeśli zapomnę o Nich, TY, Boże na Niebie, zapomnij o mnie. W hołdzie Polakom pomordowanym w latach 1943 - 1947 na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Także tym, którzy opuścili rodzinne strony uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk nacjonalistów ukraińskich OUN - UPA w 70 rocznicę tej wielkiej tragedii. Łuny nad Wołyniem, które pojawiły się 70 lat temu, wkrótce przeniosły się na Polesie, Podole i całe Kresy Wschodnie, czyli ziemie obejmujące m.in. ówczesne województwa: poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Wpis ten poświęcony jest Kresowianom i ich potomnym, jako testament pamięci. Zbrodnia ludobójstwa w Palikrowach,Zalesiu,Brodach, Hucie Pieniackiej, Niemiaczu, Czernicy, Podkamieniu i okolic w dniu 12 marca 1944 roku, banderowcy ukraińscy wymordowali polaków. Ponad jeszcze 1000 miejsc wymaga upamiętnienia.Wybaczać NIE znaczy ZAPOMNIEĆ!PAMIĘTAJMY! Bo historia lubi się powtarzać, a na Majdanie pojawiły się flagi czerwono-czarne i ludzie z widłami!A do nowego rządu ukraińskiego weszli banderowcy z partii svoboda- antypolskiej, neofaszystowskiej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich wymordowanych przez miejscową ludność ukraińską jak i przez bandy ukraińskie UPA. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich z rodziny Filipowicz .Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, LUDOBÓJSTWIE dokonanym przez ukraińców!
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy dla ś.p.Wincentego Kołodzieja i wszystkich razem z nim pomordowanych 17 września 1943 roku w Hajnówce przez hitlerowców w odwecie za pomoc partyzantom.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Fatimska uproś Swego Syna Jezusa Chrystusa o to,aby Polska i polskie władze stanowczo reagowały na wchodzenie banderowców do rządu ukraińskiego. Powinniśmy protestować, powinniśmy ochładzać stosunki z nowym rządem ukraińskim, jeśli on będzie przyjmował ten pro banderowski kurs, który przyjmuje!. Uproś Swego Syna, aby Polska nie ingerowała w Ukrainę, aby rząd zajął się Polską Polakami i gospodarką Polski, a nie Ukrainy ! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o spokój duszy ś.p. żołnierzy III Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarneckiego poległych w obronie Hajnówki i okolic 17 września 1939 roku.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Gdaniec i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Wszystkich, którzy zginęli podczas Pierwszej i Drugiej wojny światowej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia Beaty Platy.Pomóż jej. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wymordowanych księży i wiernych świeckich w kościołach rzymskokatolickich na Wołyniu przez ukraińców...
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. żołnierzy, powstańców, cywilów i wszystkich, którzy przeciwstawili się niemieckiemu i rosyjskiemu okupantowi w II wojnie światowej. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Wszystkich pomordowanych bestialsko przez bestie w ludzkiej skórze - ukraińców z band UPA i miejscową ludność ukraińską.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny i Władysława Darskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii i Józefa Nowakowskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy moich zmarłych przodków ze strony ojca i matki.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich rolników, sadowników, producentów owoców i warzyw. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Agnieszki Kardasz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich pomordowanych przez N K W D . Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH. Amen.
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Witolda PILECKIEGO rotmistrza, pośmiertnie awansowanego do stopnia pułkownika, aby wreszcie odnaleziono jego szczątki i godnie pochowano z honorami. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Amen.
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji zatwardziałych grzeszników, aby powrócili na łono Kościoła.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. OFIAR ZBRODNI SMOLEŃSKIEJ. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich ornitologów oraz osób zajmujących się ochroną bocianów- szczególnie w Libanie, gdzie są masowo mordowane .Uratuj je od śmierci z rąk Libańczyków. Jezu ufam Tobie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, LUDOBÓJSTWIE dokonanym przez ukraińców! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ofiar zbrodni wołyńskiej - ludobójstwa dokonanego przez ukraińców w miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej: wołyńskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego, w których dokonano masowych mordów w latach 1942-1947.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Czyż i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Bronisławy Bednarz i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Barbara Nowakowskiej i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska proszę Ciebie wyproś mojej Mamie,mojej Siostrze, córkom Agnieszce i Dorocie i dla mnie zdrowie,abyśmy mogły normalnie bez bólu chodzić spraw poprzez modlitwę aby wszystko nam się układało.Miej naszą rodzinę zawsze pod swoją opieką.Wspieraj naszą całą rodzinę.Proszę pomagaj nam i mojej całej rodzinie i błogosław nas każdego dnia.Amen.
barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże proszę Cie o pomoc w walce z trudnościami losu i błogosławieństwo Boże
martyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska, prosze serdecznie o zdrowie, madrosc, szczescie dla mojej mamusi, ojca, babci, brata, mojej zony, cureczki i o szczesliwe rozwiazanie wszystkich moich problemow.Prosze rowniez, zebym mogl powrucic pieniadze ktore jestem winien ludziom.
Marian
 

Świeca siedmiodniowa
Mateczko, ulituj sie nad moja rodzina, dopomuz nam w naszych trudnosciach. Ochraniaj nas przed naszymi wrogami.
Jadwiga
 

Świeca siedmiodniowa
w intencji zakończenia znajomości Piotra z Agnieszką i jego złego wpływu na nią, oraz namawiania do bardzo złych uczynków. Pomóż Matko Fatimska uchroń Agnieszkę przed tym człowiekiem-Piotrem, aby zostawił ją w spokoju. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się za tych, którzy nas prześladują, aby zmądrzeli i przestali to robić. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o liczne powołania kapłańskie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza uproś swojego Syna Jezusa Chrystusa proszę o zachowanie integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych. Amen.
Barbara
 

1 |
...
 106 |
 107 |
 108 |
 109 |
 110 |
 111 |
 112 |
 113 |
 114 |
...
 INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2014