Świeca siedmiodniowa
W Twoje ręce Panie przez wstawiennictwo Maryi oddaję Ci moją przyszłość,przyszłość mojej rodziny, pokaż mi dalszą drogę i daj siłę, odwagę, wolność i pokój w sercu w pełnieniu Twojej woli.Dziękuję za dotychczasowe otrzymane łaski.Dziekuję modlącym się za modlitwę.:-)
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Stefanii, Jerzego, Ireneusza Lorków i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o Dary Ducha Świętego i nawrócenie dla mojej córki Doroty.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Poprzez Święte Ręce Najświętszej Maryi Panny dziękuje Panu Bogu za ŁASKĘ NARODZIN w dniu 2.09.2013 r. naszej najmłodszej wnuczki Julii Heleny. Dla wszystkich moich wnucząt: Olafa Stanisława, Jakuba Macieja, Zofii Gabrieli i Julii Heleny proszę o Boże Błogosławieństwo i Łaskę Rozwoju i Wzrastania na chwałę Panu Bogu, Ojczyzny i Rodziców.
Stanisław
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę dla Polski i polaków o łaskę: zdrowia, mądrości,poprawy bytu materialnego i zmian jakie powinny zajść w naszej Ojczyźnie,aby było dobrze dla Polski, żeby było normalnie, zgodnie z przykazaniami i konstytucją.Aby Polska była wolna, niepodległa,niezależna,ważna i szanowana. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o nawrócenie mojego brata Andrzeja i jego rodziny. Aby nauczył się przebaczać, kochał Boga i bliźnich, czynił bezinteresownie dobro dla drugich i zdążył kiedyś usiąść do wspólnego stołu z jedyną siostrą i jej rodziną.
Maria
 

Świeca wieczysta
O zejście z grzesznej drogi mojej córki - Marii,o dobrego męża dla niej- stanowiącego wsparcie duchowe, którego Maria potrzebuje.O nawrócenie mojego zięcia-Janusza i nierozerwalność małżeństwa z moją córką - Jolantą. O błogosławione życie dla ich dzieci : Marka, Ani i Magdy. O nawrócenie mężów moich sióstr / Haliny, Elżbiety i Tereni/, oraz o błogosławieństwo dla ich dzieci. O Bożą opiekę nad moim bratem w USA i jego powrót szczęśliwy do Polski . Bóg zapłać . Anna.
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
Pokornie proszę o dobry nabór dla naszej szkoły, o światło Ducha św. dla uczniów i nauczycieli.
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Zofii Janusz i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Jana Wolskiego i wszystkich z rodziny .Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. pani Mirek i wszystkich z rodziny .Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Zdrowie dla mnie i całej rodziny,mądrość w podejmowaniu decyzji zyciowych, błogosławieństwo w małżeństwie i powrót do Boga
Grzegorz
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Mieczysława Wierzejskiego i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca wieczysta
W intencji zdrowia Marysi
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bożej oraz Bł. Jana Pawła II proszę o modlitwę w intencji uratowania przed rozwodem, dochowania wierności małżeńskiej, uzdrowienia, pojednania i odrodzenia małżeństwa doroty i krzysztofa, by sakramentalna miłości małżeńska odrodziła się w nas na nowo i zwyciężyła wszelkie pokusy i przeszkody. O łaskę przemiany i nawrócenia dla mojego męża,aby porzucił kochankę i wrócił do domu. Aby mąż otworzył swoje serce na nasze małżeństwo, na moją miłość. By odnalazł Boga lub by pozwolił Bogu odnaleźć siebie. O wiarę, nadzieję i miłość w naszych sercach. I o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla moich rodziców i córki aby Bóg był zawsze z nami i chronił nas od złego
dorota
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Artura i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca wieczysta
O łaskę głębokiej wiary i wyzbycie się wieloletniego przywiązania do pewnych grzechów
Adrian
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. pani Mirek i wszystkich z rodziny .Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o łaskę nawrócenia dla mojego męża, o dary Ducha Świętego, skruchę i żel za popełnione grzechy a także mocne postanowienie poprawy.
Kazimiera
 

Świeca siedmiodniowa
Pokornie proszę o modlitwę w intencji naprawy małżeństwa M i T.
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji tego by Pan Bóg zaradził memu niedowiarstwu. Bym otrzymał światło na moje życie i poznał moje grzechy i krzyż, który mam nieść i bym go niósł i żebym ufał Bogu że jest ze mną i da mi krzyż prowadzący do zbawienia. O wybawienie od zguby wiecznej oraz bym poznał że Pan Jezus JEST. O doświadczenie wiary, serce z ciała i doświadczenie Miłości Boga Prawdziwego i kochanie Go i całej Trójcy i rodziny bożej. O prowadzenie Ducha Świętego i pokorę. Proszę Boga też o nawrócenie dla mnie i całej rodziny i bliskich, cierpliwość, jedność i miłość i byśmy byli w Chrystusie i wytrwali w prawdzie dzięki temu że prawda w nas. Proszę też o odwagę dla mnie do ludzi i życia, odnalezienie powołania i pracę. Amen
Michał
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę Wiary w mojej rodzinie , oraz o cud uzdrowienia córeczki Oli.
Marek
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia mojego bratanka Ryszarda. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia mojej siostry Teresy. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia mojego brata Zbigniewa. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia mojej córki Agnieszki. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska za Twoim wstawiennictwem uproś łaski dla mojej całej rodziny oraz zachowaj ją w zdrowiu i dostatku,, a żeby nie brakowało nam chleba powszedniego... Spraw aby moje córki otrzymały dobrych, uczciwych, mężów-o miłosiernych sercach, żeby to była prawdziwa bezinteresowna, czysta, uczciwa miłość i przyjaźń na całe życie,aby założyły szczęśliwe rodziny, a ich dzieci były radosne, mądre, posłuszne rodzicom i Bogu. Aby moje córki podejmowały przemyślane, mądre, słuszne i rozsądne decyzje.Proszę, aby dalej się kształciły.Daj im światłość umysłu oraz dary Ducha Świętego Święta Mario - Matko Boga módl się za Nami grzesznymi. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich rolników, sadowników, producentów owoców i warzyw. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
Boże, daj pracę mojemu mężowi błagam Ania
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca wieczysta
Panie Boże , proszę Cię przed wszystkim o zdrowie dla moich blisch o ich długie szczęśliwe życie. Chcę ofiarować to także za moich przyjacioł i nie przyjaciół , za wszystkich których na coddzień spotykam w moim życiu. Za tych którzy uczą mnie pracy , pokory i cierpilowośći. W mojej osobistej intencji proszę Cię o łaskę przebaczenia za moje ciężkie i te lekkie grzechy , za wszelkie cierpienie jakie Ci Jezu wyrządzam. Proszę Cię Panie , aby jak najlpiej zdał maturę , skończył wymarzone studia i w pokorze każdego dnia niósł Twoj krzyrz. Proszę Cię także aby dał mi łaskę pokoju serca , cierpliowości i mądrości. Pragnę , aby w przyszłości przeznaczył mi piękna , mądra i kochaną żone , którą bedę kochał ja i Ona mnie. Wiem , że dużo wymagam , ale Ty jesteś naszym Ojcem i wszystko czego pragne wiem , że mogę ofiarować Tobie. Dziękuje Ci za wszelkie otrzymane łaski i za siostry zakonne , które bedą modlić się w tej intencji. Chciałbym aby pamietały one o wszysztkich duszasz zmarłych , cierpiących w czyścu. Dziękuje Ci za możliwość wysłuchania , z Bogiem!
Karol
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich matek. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o modlitwę za mnie o uwolnienie z nałogu
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia mojej Mamy Marianny. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę za Mikołaja i Karolinę aby Jezus zmartwychwstały otworzył jej oczy i aby się opamiętała i nie rozbijała tego małżeństwa ponieważ ma jeszcze szansę na powrót.
Marcin
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia mojej córki Doroty. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich rodzin. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca wieczysta
Proszę o modlitwę w intencji zbawienia wszystkich osób z mej rodziny, z wszystkich jej pokoleń, a zwłaszcza tych żyjących; o pomoc w dobrym Bożym życiu.
Agata
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Romana Białka i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Barbary Nowakowskiej i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o modlitwę w intencji dalszego powodzenia akcji -Twoje światło w Fatimie-. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o modlitwę w intencji dalszego powodzenia akcji ?Twoje światło w Fatimie?. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za moją całą rodzinę Zofię, Mirosława, Pawła, Sebastiana, Marzenę, Ewę.
Ewa
 

Świeca wieczysta
Grzech przeciw czystości
Stanisław
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o uzdrowienie dla mamy Marii i brata Karola oraz o Miłość w naszej rodzinie.
Magdalena
 

Świeca trzydziestodniowa
za laske boza dla mnie i calej mojej rodziny . Aby Pan Jezus nigdy nas nie opuscil.
Piotr
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o łaskę nawrócenia dla mnie i mojej rodziny oraz wyjścia z niewoli długów
Wojciech
 

Świeca siedmiodniowa
O zdrowie rodziny
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji Arka - aby odnalazł szczęście i dobrą kobietę. Dziękuję serdecznie.
Patrycja
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę za osoby bezdomne, bezrobotne i ubogie, aby w te święta znalazły pociechę i radość. Proszę również za dzieci w domach dziecka, z rodzin rozbitych o opiekę Najświętszej Matki nad nimi. Proszę za chorych i umierających o światło i nadzieję którą daje Zmartwychwstały.
Ryszard
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję za żonę i proszę o szczęśliwy wyjazd za granicę, za zatwardziałych grzeszników i o dobrego męża dla siostry.
jan
 

Świeca wieczysta
Matko Fatimska uproś Swego Syna Jezusa Chrystusa o to,aby nasz syn wyszedł ze szpitala, aby rany goiły się bez powikłań oraz aby zrozumiał co złego zrobił i otworzył się ze swoimi problemami. A nam daj siły abyśmy mogli Jemu w tym pomagać.
Stanisław
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o miłość w rodzinie i na całym świecie oraz o spokój duszy dla wszystkich zmarłych. Ryszard
Ryszard
 

Świeca wieczysta
O to abym mógł być z Attil i żeby Pan Bóg nam błogosławił
Kamil
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o pomyślne ukończenie trzeciego roku studiów Doroty, pomyślne ukończenie licencjatu oraz aby bez przeszkód dostała się na dzienne studia magisterskie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste oddaje Ci wszystkie moje troski i zmartwienia. Jezu ufam Tobie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaję Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich patriotów. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich leśników i Lasów Państwowych. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże, Jezu Chryste, Matko Najświętsza proszę wysłuchaj Ireny i jej błagania o pracę w Gorzowie Wlkp.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
O zgodę i pokój na świecie oraz zdrowie i miłość w rodzinie
Tadeusz
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuje Panie przez ręce Twojej Najświętszej Matki za wszystkie łaski, które spłynęły i spływają na nasz dom. Proszę Cię Maryjo naucz nas nosić w sobie Chwałę Twego Syna i wielbić Jego majestat życiem codziennym i pozwól byśmy byli świadkami Miłości, która ocala.Zaprowadź nas przed jego tron naszego Pana Jezusa Chrystusa byśmy mogli oddawać chwałę Ojcu i Synowi w Duchu Świętym.
Beata i Janusz
 

Świeca siedmiodniowa
Zebym dostala prace tam dokad wyslalam moje CV
a.
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o pracę w Gorzowie Wlkp.
Irena
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy moich zmarłych przodków ze strony ojca i matki.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. żołnierzy, powstańców, cywilów i wszystkich, którzy przeciwstawili się niemieckiemu i rosyjskiemu okupantowi w II wojnie światowej. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o owocny czas Wielkiego Tygodnia dla mnie, o przyjęcie prawdy o mnie i Prawdy o Bogu, o głębokie wejście w Misterium Krzyża Chrystusa, o nawrócenia dla mnie.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o znalezienie dobrego męża dla mnie.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie, zgodę, Opiekę Bożą i Boże Błogosławieństwo dla całej Rodziny.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie, opiekę Bożą i potrzebne łaski dla mojego Taty.
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Fatimska uproś Swego Syna Jezusa Chrystusa o to,aby Polska i polskie władze stanowczo reagowały na wchodzenie banderowców do rządu ukraińskiego. Powinniśmy protestować, powinniśmy ochładzać stosunki z nowym rządem ukraińskim, jeśli on będzie przyjmował ten pro banderowski kurs, który przyjmuje!. Uproś Swego Syna, aby Polska nie ingerowała w Ukrainę, aby rząd zajął się Polską Polakami i gospodarką Polski, a nie Ukrainy ! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, LUDOBÓJSTWIE dokonanym przez ukraińców!
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o to, aby Polacy nigdy nie zapomnieli o ukraińskich LUDOBÓJSTWACH, mordach okrutnych, torturach, które sprawiały im niesamowitą przyjemność i satysfakcję .Jeśli zapomnę o Nich, TY, Boże na Niebie, zapomnij o mnie. W hołdzie Polakom pomordowanym w latach 1943 - 1947 na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Także tym, którzy opuścili rodzinne strony uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk nacjonalistów ukraińskich OUN - UPA w 70 rocznicę tej wielkiej tragedii. Łuny nad Wołyniem, które pojawiły się 70 lat temu, wkrótce przeniosły się na Polesie, Podole i całe Kresy Wschodnie, czyli ziemie obejmujące m.in. ówczesne województwa: poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Wpis ten poświęcony jest Kresowianom i ich potomnym, jako testament pamięci. Zbrodnia ludobójstwa w Palikrowach,Zalesiu,Brodach, Hucie Pieniackiej, Niemiaczu, Czernicy, Podkamieniu i okolic w dniu 12 marca 1944 roku, banderowcy ukraińscy wymordowali polaków. Ponad jeszcze 1000 miejsc wymaga upamiętnienia.Wybaczać NIE znaczy ZAPOMNIEĆ!PAMIĘTAJMY! Bo historia lubi się powtarzać, a na Majdanie pojawiły się flagi czerwono-czarne i ludzie z widłami!A do nowego rządu ukraińskiego weszli banderowcy z partii svoboda- antypolskiej, neofaszystowskiej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o zniesienie cenzury w Polsce w mediach i prasie o to, aby wreszcie mówiono bezstronną PRAWDĘ.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę dla Polski i polaków o łaskę: zdrowia, mądrości,poprawy bytu materialnego i zmian jakie powinny zajść w naszej Ojczyźnie,aby było dobrze dla Polski, żeby było normalnie, zgodnie z przykazaniami i konstytucją.Aby Polska była wolna, niepodległa,niezależna,ważna i szanowana. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o intronizacje Jezusa Chrystusa na króla Polski Proszę o modlitwę za Ojczyznę, aby odzyskała swoją suwerenność polityczną ,aby ludzi którzy dbają o bezpieczeństwo państwa przestali być marionetką w rękach wschodu...i zachodu ... Proszę o modlitwę za Wojsko Polskie aby było dobrze kierowane zwłaszcza Wojska Specjalne. Proszę o modlitwę za Papieża Franciszka, Papieża Benedykta jak i Episkopat Polski, aby dobrze kierowali wiernymi. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska za Twoim wstawiennictwem uproś łaski dla mojej całej rodziny oraz zachowaj ją w zdrowiu i dostatku,, a żeby nie brakowało nam chleba powszedniego... Spraw aby moje córki otrzymały dobrych, uczciwych, mężów-o miłosiernych sercach, żeby to była prawdziwa bezinteresowna, czysta, uczciwa miłość i przyjaźń na całe życie, aby podejmowały przemyślane, mądre, słuszne i rozsądne decyzje.Proszę, aby dalej się kształciły.Daj im światłość umysłu oraz dary Ducha Świętego Święta Mario - Matko Boga módl się za Nami grzesznymi. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Bronisławy Bednarz i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej całej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Najświętsza Matko ratuj nasze Lasy Państwowe, nie pozwól ich zniszczyć,tak jak wszystko zniszczono co polskie, proszę o zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Janiny Czyż i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o Miłosierdzie Boże dla mnie i mojej rodziny oraz o przebaczenie grzechów. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich, którzy odeszli z tego świata.Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy dla ś.p.Wincentego Kołodzieja i wszystkich razem z nim pomordowanych 17 września 1943 roku w Hajnówce przez hitlerowców w odwecie za pomoc partyzantom.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże Jezu Chryste, oddaje Ci wszystkie troski i zmartwienia polskich rolników, sadowników, producentów owoców i warzyw. Jezu Ufam Tobie.Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę dla Agnieszki o mądrość,zachowanie czystości,roztropność, ostrożność, uczciwość,uwolnienie się od Piotra i zakończenie z nim znajomości oraz stawianie Boga i rodziny ponad wszystko.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o obudzenie odpowiedzialności za Ojczyznę Polskę,odmianę ludzi,aby zaczęli się troszczyć o własny kraj -Polskę i Polaków, a nie ukraińców,aby klucz do kasy narodu nie był w rękach złodziei, pijaków i aferzystów.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii i Józefa Nowakowskich i wszystkich z rodziny. Amen.
barbara
 

1 |
...
 104 |
 105 |
 106 |
 107 |
 108 |
 109 |
 110 |
 111 |
 112 |
...
 INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2014