Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, w poniedziałek, a także w dowolnym dniu o godzinie dziewiątej rano (w godzinie Zesłania Ducha Świętego) módlmy się słowami modlitwy: \\\"PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ PRZEZ POTĘŻNE WSTAWIENNICTWO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, TWOJEJ UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY.\\\" Od trzykrotnego odmówienia tej modlitwy rozpoczyna się każdy wieczernik w Kapłańskim Ruchu Maryjnym założonym przez śp. księdza Stefano Gobbiego (zm. w 2011 r.) w oparciu o otrzymane przez niego orędzia Maryi. W orędziu 521 z dnia 22 maja 1994 Matka Boża powiedziała: \\\"Duch Święty nie może się oprzec głosowi Swej Oblubienicy, która Go wzywa. Dlatego przyłączcie się do Mnie, wszystkie Moje małe dzieci, we wzywaniu dziś daru Ducha Świętego. Niech wasze błaganie stanie się modlitwą tych ostatnich czasów. Niech będzie ono waszą stałą modlitwą, często powtarzaną, gdyż nauczyła was jej i gorąco o nią prosi wasza Niebieska Mama. \\\'Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.\\\' Otwórzcie też serca na nadzieję, ponieważ nadchodzi dla was największy cud drugiej Pięcdziesiątnicy.\\\" (Źródło cytatu: www.voxdomini.com.pl/gobbi/94.htm ). Orędziom otrzymanym przez ks. Stefano Gobbiego udzielił IMPRIMATUR kardynał Bernardino Echeverria Ruiz. Powyższa modlitwa do Ducha Świętego jest też powtórzona w orędziu z dnia 26 października 1989 danym Vassuli Ryden. Pan Jezus powiedział, że dzięki niej Duch Święty pośpieszy, by zstąpic na nas. Orędziom otrzymanym przez Vassulę udzielił IMPRIMATUR arcybiskup Ramon C. Arguelles z Filipin. Wszystkie orędzia dane Vassuli i wszystkie orędzia dane księdzu Stefano Gobbiemu można łatwo znaleźc na stronie www.voxdomini.com.pl
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, w 23. rocznicę mojego Bierzmowania, pragnę się pomodlic: 1.\\\"Duchu Święty, Duchu prawdy! przyjdź do serc naszych! Daj narodom jasnośc Twego światła, aby w jedności wiary podobały się Tobie.\\\" (100 dni odpustu - Leon XIII, 1897 r.). Zestawienie wielu odpustowych aktów strzelistych można znaleźc na stronie: www.echochrystusakrola.org/assets/files/starsze/odpustach.doc 2.Módlmy się, aby powszechnie była znana i odmawiana Koronka do Ducha Świętego objawiona matce Katarzynie Vogl. Można ją znaleźc na stronie: www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/koronka3.html 3. W każdą uroczystośc Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) módlmy się według zaleceń Pana Jezusa danych francuskiej mistyczce Gabrieli Bossis 30 maja 1941 r. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego: \\\"Czy ty, córka Boga, nie powinnaś naśladowac potrójnego i jedynego objęcia Trójcy? proś o to Ducha, który zstąpi jutro. Czy sądzisz, że jest On bezczynny w poranek Zesłania? Odnawia ziemię i każdego wedle jego usposobienia. Jest Nieskończony. Powierz się Mu: jest to Ogień pożerający. Oddaj Mu się, jest to Pocieszyciel. Proś by pocieszał poprzez unicestwioną ciebie. Tak, powróc do swej nicości i pozwól działac Bogu.\\\" (Jest to cytat ze str. 39 tomu drugiego książki Gabrieli Bossis \\\"On i ja\\\", którą w Polsce wydało w roku 2008 wydawnictwo Michalineum za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed złem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Agnieszkę przed Piotrem G.Uratuj ją i uwolnij od niego, wydrzyj ze szponów szatana.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Rotmistrza PILECKIEGO oraz, aby wreszcie odnaleziono jego szczątki i pochowano z honorami. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Marii i Józefa Nowakowskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Romana Białka i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza, Matko Fatimska, proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła pod każdą postacią klątwy jakie na nas zostało rzucone i rzucane. Spraw, aby te działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o spokój duszy ś.p. żołnierzy III Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarneckiego poległych w obronie Hajnówki i okolic 17 września 1939 roku.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza weź pod swoja opiekę Polskę nie pozwól na to , aby na Ukrainie zwyciężyła partia pod sztandarem czerwono-czarnym.Nie pozwól aby znowu ukraińcy mordowali Polaków.Spraw, upraszając swego Syna Jezusa Chrystusa, aby ukraińcy opuścili Polskę . Amen
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, ludobójstwie dokonanym przez ukraińców! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę, aby Polacy się opamiętali i zastanowili komu chcą pomagać! Ukraińcy ostatnio odznaczyli Stepana Banderę, dowódcę UPA, orderem Bohatera Ukrainy !To jest odczytywane jako przegrana nas wszystkich Polaków, - To powód do ogromnego smutku, że przez tyle lat wszystkie te wspomnienia, apele do polityków nie odniosły żadnego skutku, bo politycy bali się narazić i zepsuć stosunki ukraińsko - polskie- dlatego cicho siedzieli i siedzą do dziś, zapominając o Wołyniu, Kresach, mordach, ludobójstwie dokonanym przez ukraińców! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę o Dary Ducha Świętego i nawrócenie dla mojej córki Doroty.Wyrwij ją ze szponów szatana w imię Jezusa Chrystusa.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wymordowanych księży i wiernych świeckich w kościołach rzymskokatolickich na Wołyniu przez ukraińców... Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Weroniki i Wincentego Kołodziejów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska proszę Ciebie wyproś mojej Mamie Mariannie,mojej Siostrze Teresie,mojemu Bratu Zbigniewowi, mojemu siostrzeńcowi Ryszardowi, moim córkom Agnieszce i Dorocie i dla mnie Barbary,abyśmy byli zdrowi,mogli normalnie bez bólu chodzić,pracę, spraw poprzez modlitwę, aby wszystko nam się szczęśliwie układało.Miej naszą rodzinę zawsze pod swoją opieką.Wspieraj naszą całą rodzinę.Proszę pomagaj nam i mojej całej rodzinie i błogosław nas każdego dnia.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji Pokoju i Błogosławieństwa Bożego w mojej rodzinie. Elżbieta
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o modlitwę w sprawie zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Lasów Państwowych. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę módlmy się w intencji zadośćuczynienia za grzechy moich przodków oraz za moje za mnie grzesznika.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o spokój duszy dla ś.p. Polaków wymordowanych przez ukraińców pod sztandarem czerwono- czarnym. Ludobójstwie dokonanym przez bandy UPA i miejscową ludność ukraińską na Polakach oraz na innej narodowości. Pamiętajmy co ukraińcy robili i jak bestialsko barbarzyńsko mordowali ... Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się proszę w intencji zadośćuczynienia za grzechy moich przodków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. ofiar zbrodni wołyńskiej - ludobójstwa dokonanego przez ukraińców w miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej: wołyńskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego, w których dokonano masowych mordów w latach 1942-1947. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy s.p. Julii i Stanisława Wolskich i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Wszystkich, którzy zginęli podczas Pierwszej i Drugiej wojny światowej.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, proszę o pomoc dla mojej córki, aby zdała wszystkie egzaminy i uzyskała licencjat. Obdarz ją zdrowiem, pracą i życzliwymi ludźmi.Prowadź ją bezpiecznie przez życie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami, uchroń moją córkę Dorotę przed szatanem.Uratuj ją i uwolnij, wydrzyj ze szponów szatana w imię Jezusa Chrystusa.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o zakończenie konfliktu i spokój na Ukrainie Ciebie Matko Najświętsza prosimy, aby przestała przelewać się krew i pozwoliła ludziom na spokojne życie. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. Heleny i Jana Rodziewiczów i wszystkich z rodziny. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wszystkich Polaków wymordowanych przez miejscową ludność ukraińską jak i przez bandy ukraińskie UPA. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za wszystkich wrogów naszej rodziny, łaskę przebaczenia,Miłosierdzie Boże oraz to, aby już nigdy nikomu nie chcieli i nie mogli zaszkodzić. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
módlmy się proszę w intencji zadośćuczynienia za grzechy moich przodków.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Przenajświętsza proszę uwolnij moją całą rodzinę od zła - klątwy jakie zostało na nas rzucone i rzucane. Spraw, aby te złe działania straciły swoją moc na zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Za zdrowie mojej mamy Stefanii
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
Za dusze moich zmarłych przodków ze strony ojca i matki. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
o spokój duszy ś.p. wymordowanych księży i wiernych świeckich w kościołach rzymskokatolickich na Wołyniu przez ukraińców... Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę , aby Polacy pamiętali i nigdy nie zapomnieli, że większość ofiar banderowców z OUN-UPA zginęła w tak straszliwych okolicznościach i z zastosowaniem tak wymyślnych tortur, przede wszystkim fizycznych, a niekiedy i psychicznych, że cywilizowany człowiek XX w. nie może tego pojąć i w to uwierzyć. Oprawcy OUN-UPA zabijali z chęci i potrzeby zabijania, aby drwić i rozkoszować się bestialskim okrucieństwem swoim, aby upajać się widokiem tortur, męczarnią zarówno dorosłych jak i dzieci oraz rozpaczą bezbronnych ofiar. Metod pozbawiania życia (niejako oficjalnych, spisanych w instrukcjach, których uczono na - o zgrozo - szkoleniach) było ponad sto. Nie chodziło tylko, żeby zabijać, ale żeby pozbawić życia polskich dzieci, kobiet i mężczyzn w najwymyślniejszych męczarniach. Znany rosyjski literat Aleksander Sołżenicyn wymienił ponad 50 metod tortur stosowanych w śledztwie przez NKWD np. zdejmowanie paznokci czy przypalanie ciała rozpalonym papierosem. Członkowie OUN-UPA - banderowcy prześcignęli znacznie NKWD stosując o wiele liczebniejsze i okrutniejsze rodzaje tortur wobec Polaków. A wszystko to ukraińcy z największą przyjemnością robili. PAMIĘTAJMY !!!! Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, proszę pomóż mojej córce zdać wszystkie egzaminy i uzyskać licencjat. Obdarz ją zdrowiem, pracą i życzliwymi ludźmi.Prowadź ją bezpiecznie przez życie.Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno, dziękuję za otrzymane łaski.Proszę Cię wybłagaj u Swego Syna dla moich najbliższych i dla mnie zdrowie, pracę i wszelkie potrzebne łaski.Miej nas w Swej matczynej opiece.Chroń nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami pod każdą postacią. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o intronizacje Jezusa Chrystusa na króla Polski Proszę o modlitwę za Ojczyznę, aby odzyskała swoją suwerenność polityczną ,aby ludzi którzy dbają o bezpieczeństwo państwa przestali być marionetką w rękach wschodu...i zachodu ... Proszę o modlitwę za Wojsko Polskie aby było dobrze kierowane zwłaszcza Wojska Specjalne. Proszę o modlitwę za Papieża Franciszka,Papieża Benedykta jak i Episkopat Polski, aby dobrze kierowali wiernymi. Amen.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę módlmy się o zdrowie i dary Ducha Świętego głęboką wiarę, mądrość - pomoc w trudach nauki, zdawaniu egzaminów, w dalszym kształceniu, a także o mądre, przemyślane, rozsądne decyzje podejmowane w zgodzie z Bogiem i rodziną dla moich córek Doroty i Agnieszki. Amen.
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
O wyjście z nałogu narkotyków i nawrócenie się Adama i dar wiary
Janusz
 

Świeca trzydziestodniowa
Pragnę Panie Boże ofiarować ci w opiekę wszystkich studentów przygotowujących się do egzaminów . Wspomóż nas w nauce, ofiaruj nam czysty umysł byśmy w spokoju zgłebiali wiedzę potrzebą do ich zaliczenia , Ofiaruj prosimy nam dobrą pamięć i daj poznać bliżej wiele zagadnień potrzebnych do osiągnięcia tego celu . Dziękujemy Ci Panie za twe szczodre łaski. Wielbimy za twoje miłosierdzie.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Módlmy się, aby Maryja uznała SZCZECIN za częśc Swojego prawowitego Polskiego Królestwa - zgodnie z następującymi słowami Pana Jezusa skierowanymi do pewnego kapłana za pośrednictwem mistyczki Anny Dąmbskiej: \\\"Synu, zalecam wam tu, w Szczecinie, abyście mocno opierali się o moją Matkę. Proście Ją, by Ona - ze względu na mieszkających tu Polaków, którzy Ją czczą jako Królową Polski, i przez pamięc o setkach tysięcy tych, których Niemcy wydarli z trzewi (z ciała) waszego narodu - zechciała uznac te okolice jako częśc swego prawowitego Polskiego Królestwa, i jako takie wybroniła przed moją sprawiedliwością (która dokona sądu nad narodami). Proście Ją stale, bo to jest Matka wszechmocna (przez prośbę), a Ona będzie Panią waszych losów.\\\" (Jest to orędzie z dnia 11 lipca 1988 roku zacytowane na str. 229 części drugiej \\\"Bożego wychowania\\\" - książki Anny Dąmbskiej wydanej w roku 1995 przez Wydawnictwo WAM i posiadającej NIHIL OBSTAT Przełożonego Prowincji Polski Południowej Zakonu Jezuitów z dnia 12 grudnia 1994).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Módlmy się o to, aby Maryja zaliczyła do Swojego Polskiego Królestwa cały region ujścia Odry (Szczecin, Świnoujście i wszystkie polskie wyspy) w takim zakresie, w jakim tego jeszcze do chwili obecnej nie uczyniła, ponieważ w dniu 12 lipca 1987 Pan Jezus powiedział do Anny Dąmbskiej: \\\"Proście o opiekę nad mieszkańcami Szczecina, Świnoujścia i wszystkich wysp, zwłaszcza na lewym brzegu Odry, nad rybakami i rolnikami. Oddawajcie ich mojemu miłosierdziu i proście bardzo Maryję, Królową waszą, aby wstawiała się za wami. Pomagajcie sobie wzajemnie, przebaczajcie i kochajcie się. Takie postępowanie zyska wam przychylnośc moją.\\\" Natomiast później Anna Dąmbska zanotowała: \\\"Gdy w roku 1994 przygotowywaliśmy ten fragment do druku, zapytaliśmy Pana, czy zagrożenia są nadal aktualne. Pan odpowiedział: - Moje dzieci. Sprawę Szczecina pozostawiam mieszkańcom tego miasta. Jeżeli się nawrócą i przyjdą do Mnie z prośbą o pomoc, dam ją; będzie tak jak z Niniwą. Ale jeśli nie odwrócą się od zła, wrócą do nich ich grzechy w postaci zagrożenia (siłami przyrody).\\\" (Są to cytaty ze str. 111 części drugiej \\\"Bożego wychowania\\\" wydanej w roku 1995 przez Wydawnictwo WAM i opatrzonej NIHIL OBSTAT Przełożonego Prowincji Polski Południowej Księży Jezuitów z dnia 12 grudnia 1994).
Paweł
 

Świeca wieczysta
Proszę o zdrowie moje, moich synów i wnuczek, braci i sióstr, kuzynostwa, o bezpieczeństwo dla nas, wspólne chwile w zgodzie i miłości, wspólne modlitwy i wzajemny szacunek. Wiarę w Naszego Pana i Najświętszą Panienkę. Spokój duszy mojej mamy i ojca, męża i teściów, siostry i brata, wujków i ciotek, bratowej i całej rodziny, która we wigilię nie będzie siedziała przy naszym stole ale duszą będą z nami. Z Panem Bogiem
Danuta
 

Świeca trzydziestodniowa
POKORNIE PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI 4 LETNIEGO IGORKA O UZDROWIENIE Z PADACZKI KTÓRA ZOSTALA NABYTA PRZEZ SZCZEPIONKI ,KTÓRE DZIECI SA SZCZEPIONE ,OBECNIE LEŻY W SZPITALU I MA ZAPALENIE PŁUC A PRZY TYM SA DŁUGIE NAPADY PADACZKOWE - ZA WSTAWIENICTWEM ŚW. JANA PAŁA II I ŚW. OJCA PIO O UZDROWIENIA DLA IGORKA I BOŻA MOC DLA NIEGO I RODZICOW I O GŁĘBOKĄ UFNOŚĆ W BOŻA MIŁOŚĆ MIŁOSIERNĄ. O ZDROWIE DLA HALINY , SYLWI, HELENY, PIOTRA , JERZEGO ,KRYSTYNY, ALI , JANINY, ANNY, TERESY , BOGUMIŁY, JAROSŁAWA,MAŁGORZATY,STANISŁAWY, RYSZARDA , BOGUSI, DARIUSZA, RENATY, BARBARY,RYSZARDA, GERTRUDY, IGORA, MIROSŁAWY, WOJCIECHA , URSZULI, EWY ,HENIA ,JANUSZA,MARJANNY , MAGDY ,TERESY , CELINY, ELEKTY, KRYSTYNY , PAWLA, MALGORZATY, SLAWOMIRA, GRAŻYNY , AGNIESZKI , ROMANY, WIOLETY, ZOFI, LUCYNY , KAZIMIERZA, BOGUMILI , ANNY ALINY , KATARZYNY , IWINY ,SYLWI , HALINY, KAMILA,OLI , PAWLA ,MARCINA I WSZYSTKICH CHORYCH I CIERPIACYCH .
Malgorzta
 

Świeca siedmiodniowa
O wyzdrowienie mojej siostry Moniki, aby się nie poddawała w walce z chorobą, o opiekę i błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny dla niej i całej rodziny.
Aneta
 

Świeca wieczysta
O łaskę nawrócenia i wiary w rodzinie, o wyzwolenie z nałogów. Aby nasza Ojczyzna była wierna Bogu i Kościołowi Świętemu.
Renata
 

Świeca siedmiodniowa
o zdrowie piekna milosc dla mnie i dla narzeczonej,radosne spokojne swieta,nawrocenie niewierzacych i niepraktykujacych,o dobra pogode na czas budowy domu,o duzo pracy w pracy,o pokoj na swiecie,za przesladowanych chrzescijan,za ojczyzne,za dusze w czysciu cierpiace
sebastian
 

Świeca wieczysta
Pragnę Panie Boże ofiarować Ci całą swoją rodzinę pod twoją opiekę .Ty Boże znasz wszystkie nasze problemy jak i pragnienia .Pragniemy ofiarować je Tobie bo Ty boże znasz wszystkie najlepsze rozwiązania .Wspomagające nas w naszej ziemskiej wędrówce i daż wszelkimi potrzebnymi łaskami. Wielbimy Cię Boże zaTwoje miłosierdzie i za dobroć którą ofiarujesz wszystkim ludziom na ziemi i duszom oczekującym Twojego błogosławieństwa .
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
w intencji wynagrodzenia krzywd wyrządzonych Świętej Rodzinie. Amen
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
O potrzebne łaski i dar zdrowia dla mojej kochanej Mamy Władzi M.
Czesława
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Matko Boża Niepokalanie Poczęta aby Dzieciątko Jezus znalazło czyste i piękne miejsce w moim sercu dla swoich narodzin i abym odczuła Jego obecność w Święta Bożego Narodzenia.
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę zdrowia, podziękowanie za dobro, które otrzymuję od BOGA. O nawrócenie bliskich o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny.
KRYSTYNA
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy dziękujemy Ci za wszystkie otrzymane łaski. Dzisiaj Maryjo Proszę Cię i błagam o łaskę wiary i nawrócenie dla mojego brata Roberta Józefa
Jolanta
 

Świeca siedmiodniowa
Najlepsza Matko proszę o: trzeźwość, pokorę i pogodę ducha. Proszę o otwarte serce dla drugiego człowieka. Niech się spełnia Wola Boża.
Łukasz
 

Świeca trzydziestodniowa
W intencji uzdrowienia mojego wzorca czystość to czystość,z prośbą o laske zdrowia
Asia
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwy w intencjach Matki Bożej
Zofia
 

Świeca wieczysta
Maryjo, wstawiaj się za nami. Proszę o Błogosławieństwo i Łaski Boga dla syna Franka i mamy Krystyny, dla Zbyszka i Iwony z Rodziną, dla mojej Ojczyzny, by powróciła do wierności Bogu, dla Duchowieństwa, by wytrwali w wierności Bogu, dla Dusz Czyściowych, dla rodzin, które chcą zabić dziecko (osłoń je Maryjo), dla tych, którzy utracili nadzieję i chcą odebrać sobie życie (ratuj ich Maryjo), dla zniewolonych nałogami, maltretowanych przez innych, żyjących w ucisku i niedoli(Maryjo, ratuj ich)i dla mnie samej, bym życiem swoim wypełniła Wolę Bożą i bym dostąpiła Zbawienia. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.
Irena
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę Najświętszą Panienkę o pomoc dla mojego syna Franciszka. Proszę, by otworzył się na Łaskę przyjęcia Chrztu Świętego oraz pozostałych Sakramentów Świętych, by nigdy nie oddalił się od Boga i nie stracił Zbawienia, by wiernie wypełnił Wolę Bożą.Dopomóż Boże. Amen.
Irena
 

Świeca siedmiodniowa
Matko boża Fatimska proszę o zdrowie dla mnie i mojej mamy i wsparcie w pracy.
Dorota
 

Świeca wieczysta
O moje nawracanie się do Boga i zbawienie wieczne
Krzysztof
 

Świeca trzydziestodniowa
O skończenie podjętych studiów inżynierskich z dobrym rezultatem
Krzysztof
 

Świeca siedmiodniowa
O dobrą żonę i o to abym był dobrym mężem i ojcem
Krzysztof
 

Świeca trzydziestodniowa
O łaskę nawrócenia dla męża Edwarda. Ewa
Ewa
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji wynagradzającej za znieważenie Świętej Rodziny oraz profanację Świąt Bożego Narodzenia.Powierzam Bogu przez ręce Maryi moją rodzinę,a szczególnie syna Mateusza,Ojczyznę,pokój na całym świecie,prześladowanych chrześcijan.Proszę o uwolnienie Asi Bibi;zdrowie dla Danuty,Eli,Olka i Grzegorza;dobrego męża dla Ani;nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników,zwłaszcza dla Sylwii i Ewy oraz dołączam wszystkich,którzy prosili mnie o modlitwę lub im to obiecałam.Dziękuję Maryi za wszystko i proszę o dalszą opiekę.Mariola
Mariola
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę i cud uzdrowienia dla Violi. Niech Dwór Niebieski otoczy ją i jej rodzinę opieką.
Maria i Janusz
 

Świeca wieczysta
Intencja dziękczynna i wynagradzająca dołączając się do akcji modlitewnej w obronie chrześcijańskich wartości Świąt Bożego Narodzenia, wypraszając obfitości łask od Bożej Dzieciny i opieki Matki Przenajświętszej.\"Boskie Serce Jezuska narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi Panny w stajence betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość,odnów ich serca, opromień rodziny swoją miłością, naucz nas kochać Boga\".Chwała Ci Panie, bo Ty Jesteś Emmanuelem. Chwała Ci Panie, bo Ty Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Daniel z rodziną.
Daniel
 

Świeca wieczysta
Dziękczynnie i wynagradzając dołączając się do akcji modlitewnej w intencji Panu Bogu znanej w obronie chrześcijańskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia.Wypraszając Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Przenajświętszej.\"Boskie Serce Jezusa narodzone z Najświętszej Maryi Panny w stajence betlejemskiej,pobłogosław całą ludzkość,odnów ich serca,opromień rodziny swoją miłością,naucz nas kochać Boga\". Chwała Ci Panie bo Ty jesteś Emmanuelem. Chwała Ci Panie, bo Ty Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Joanna z rodziną. \"Gloria in excelsis deo\".
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo, najczulsza z Matek dziękuję za wszystko czym nas niegodnych obdarzasz. Proszę Cię Maryjo ratuj nasze małżeństwo i rodzinę. Ty najlepiej znasz naszą ciężką sytuację i wiesz czego nam najbardziej potrzeba. Prowadź nas do Twego Syna Jezusa. Jezu, Maryjo ufam Wam. Za wszystko dziękuję.
Przemek
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji wynagrodzenia krzywd wyrządzonych Świętej Rodzinie.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji Patrycji Repińskiej,o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień a szczególnie podczas porodu.Bóg Zapłać.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Nawrócenie mojego ojca Eugeniusza Łukasika
Roman
 

Świeca wieczysta
Madonno proszę Cię w intencji mojej Dominiki o wszelkie łaski potrzebne do jej wzrastania, o Twoją Matko opiekę na całe jej życie i prowadzenie drogą do Twego syna jezusa Chrystusa.Amen.
Dorota
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwy w intencji wynagrodzenia Jezusowi Chrystusowi wszystkich bluźnierczych krzywd, których aktualnie doświadcza.
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji wynagradzającej Dzięciątku Jezus i Świętej Rodzinie za zniewagi i akty nienawiści, jakich doświadcza w tym czasie adwentu.
Ilona
 

Świeca trzydziestodniowa
Dziękuję Matce Najświętszej za wszystkie łaski otrzymane za Jej pośrednictwem i proszę o łaskę otrzymania owoców Darów Ducha Świętego dla mnie, dla mojego męża i dla moich dzieci
Marzena
 

Świeca siedmiodniowa
O blogoslawienstwo dla Danieli, o zdrowie dla niej i zeby zawsze wracala do niej milosc, ktora ona daje
Anna
 

Świeca wieczysta
O szczere oddanie się BOGU W TRóJCY JEDYNEMU,zawierzenie całkowite MATCE NAJŚWIĘTSZEJ,i czyste serca dla dzieci i młodzierzy,szczególnie polskiej.
Kazimierz Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Zapalam świecę w intencję naszego księdza proboszcza z walką chorobą nowotworową mózgu aby wrócił do nas
Marianna
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o wyjście z nałogu alkoholowego Andrzeja oraz o powrót do sakramentów i większą wiarę dla Krzysztofa. Ewa
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
O nawrócenie się prześladowców chrześcijan, o spokój duszy pomordowanych przez nich męczenników.
Cezary
 

Świeca siedmiodniowa
Niech moja Rodzina poczuje ciepło i światło Bożej Łaski. Niech wyjdą z ciemności.
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę: o światło Ducha Świętego w znalezieniu dobrej żony , o uzdrowienie duchowe o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Grzegorz
Grzegorz
 

Świeca trzydziestodniowa
Najświętsza Panienko,Bogurodzico Maryjo uproś łaski u Pana w intencji moich dzieci...o dary Ducha Świetego,Boże błogosławieństwo,zdrowie.Pragne włączyć prośbę o zgodę i zdrowie w mojej rodzinie. Wierze głęboko,ze z Twoją pomocą ,Niepokalana Pani łatwiej zniosę trudy dnia codzienniego a w godzinę mojej śmierci błagam o modlitwę. Twoja zabłąkana córka Sylwia
Sylwia
 

Świeca siedmiodniowa
Matuchno proszę Patronuj kursowi ALPHA, który początkiem stycznia rozpocznie się w Nowym Sączu. Proszę obejmij Swą Matczyną opieką wszystkich uczestników, prowadzących, kapłanów którzy będą posługiwać oraz wszystkich darczyńców. Proszę również o objęcie modlitwą spraw organizacyjnych takich jak środki na posiłki, sprzęt, obsługę, wolontariuszy i nasze rodziny.
Beata
 

Świeca wieczysta
Proszę o łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Katarzyny i Adama
Stanisław
 

Świeca siedmiodniowa
Matko nasza Maryjo i Dziecię Jezus przepraszam za wszystkie krzywdy jakie aktualnie doświadczacie od ludzi, proszę przyjmijcie tę modlitwę jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Świętej Rodzinie
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
O dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia dla moich uczniów i Ich rodzin.
Dorota
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji błagalno-dziękczynnej jako wynagrodzenie za bluźnierstwa, szyderstwa i profanowanie miejsc świętych i symboli religijnych w czasie adwentu przez innowierców i intencję z prośbą o opamiętanie dla tych ludzi i odnowę wiary chrześcijańskiej we wszystkich narodach.
Andrzej
 

Świeca siedmiodniowa
prosze o spokojne swieta iech tak sie stanie
ula
 

Świeca wieczysta
Proszę o chrzest dla mojej ponad trzyletniej wnusi Natalki, powrót jej rodziców Kasi i Rafała do Boga, ślub kościelny dla mojego młodszego syna Wiktora i jego dziewczyny Niny, dary Duch Świętego dla mojej starej, schorowanej, niedowidzącej Mamy, nawrócenie dla męża, zdrowie dla siostry i szwagra, ratunek w drodze do trzeźwienia dla koleżanki Halinki, opiekę i Boże prowadzenie dla przyjaciółki Krysi i całej jej rodziny, pokój na świecie, respektowanie praw chrześcijan oraz we wszystkich intencjach, które noszę w sercu.
Mirosława
 

Świeca siedmiodniowa
O nawrócenie Nas i Naszych dzieci, o zdrowie mojej Mamy, Cioci, dr J. Targalskiego, L. Żebrowskiego, K. Wyszkowskiego, St. Barańczaka, S. Michalkiewicza, pomyślność, zdrowie i spokój w mojej rodzinie, zdrowie męża Ani, pomyślność i pokój dla Ojczyzny, Europy i świata. O zdrowie i pomyślność i bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Spokój duszy dla p. Krysi, p. Irka , Jurka. O zdrowie i pomyślność rodziny p. Krysi. O zdrowie K. Grzybowskiej, pomyślność synka Lucyny S., zdrowie Ani i jej mamy Ewy i ich pomyślność, zdrowie babci Wiktora P. O uzdrowienie p. Henryka. O uzdrowienie Artura G. Ratuj, Pani Nasza, chorych na raka, Wacka i jego żony. O rozwiązanie problemu. O potomstwo dla pragnących. O wszystkie moje dotychczasowe intencje. O wyjście z nałogu T. i P. O pomyślność w pracy T. W intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Za wszystkich księży i osoby duchowne. Za Ukrainę, Rosję. Pani, ratuj małą Madzię, Antosia, Małgosię, Małgosię. O zdrowie, pomyślność i siłę dla M. i rodziny. O rozwiązanie problemu. Za zdrowie męża Bogusi. O zdrowie dla cioci Marii i jej syna i synowej. Za Kościół prześladowany. O opiekę nad b. Maksymilianem. Za pijących. O szczęśliwe rozwiązanie dla O. O Intronizację Chrystusa na Króla Polski. O życie i zdrowie p.Węgrzyna. O rozwiązanie problemu. O spokój ducha dla T. O zdrowie dla p. K. i p.P. Dziękuję Ci Pani za wszystkie udzielone do tej pory łaski. O zdrowie dla rodziny D. Rz.
Beata
 

Świeca trzydziestodniowa
podziękowanie za otrzymane łaski.z prośbą o dalszą opiekę ,o umocnienie w wierze ,o wyjście z nałogów ,o nawrócenie grzeszników w mej rodzinie.
Mirosław
 

Świeca trzydziestodniowa
Prosze o łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Katarzyny i Adama
Stanisław
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji wynagrodzenia krzywd wyrządzonych Świętej Rodzinie.
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o wierność Bogu dla mnie, dla mojej całej rodziny, dla syna Jana kleryka, a także dla 21 Kapłanów, których z Woli Pana objęłam Duchową Adopcja na całe życie! Proszę szczególnie w intencji Tych,którzy się pogubili, by powrócili do Kapłaństwa. Bądź uwielbiany Boże w naszych sercach!
gabrysia
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji mojego Kochanego Męża Mariusza i jego rodziny, by prawdziwie zapragnęli w swoich sercach Chrystusa. Amen.
gabrysia
 

1 |
...
 104 |
 105 |
 106 |
 107 |
 108 |
 109 |
 110 |
 111 |
 112 |
...
 INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2015